Over_VV_foto.png

Hét tijdschrift voor de Nederlandse luchtvaarthistorie

In mei 1999 verscheen, voor velen onverwacht, het eerste exemplaar van een nieuw tijdschrift dat volledig was gewijd aan de Nederlandse luchtvaarthistorie. Opgezet door een zestal organisaties die zich bezighouden met dit onderwerp met als doel het opzetten van een gezamenlijk blad voor al haar leden. Het blad is sinds die tijd fors gegroeid en telt nu inmiddels ruim 18 aangesloten organisaties.

Het blad is inmiddels uitgegroeid tot het eerste en enige toon-aangevende luchtvaartblad op het gebied van de Nederlandse historische luchtvaart en heeft zich met recht een plaats verworven tussen de grote luchtvaartbladen van Nederland. Wij zijn er trots op dat zoveel organisaties zich hebben willen aansluiten en dat zij op deze wijze hebben meegewerkt om Verenigde Vleugels groot te maken en haar unieke positie heeft weten te verwerven.

Redactie

Verenigde Vleugels wil voor alle leden van elke aangesloten organisatie een bron van informatie zijn. Zowel specifieke informatie over het onderwerp waar de eigen belangstelling naar uitgaat, maar bovendien ook informeren wat er in ons land nog meer gebeurt op het gebied van de luchtvaarthistorie. De ruime omvang van informatie, wordt gewaarborgd door het grote gezelschap van aangesloten organisaties die vrijwel alle onderwerpen over historie omvatten. De redactie van ons blad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van alle aangesloten organisaties die gezamenlijk bepalen wat de inhoud van elke uitgave gaat worden.Bovendien is een deel van het blad ingeruimd voor het “Clubnieuws”. Hierin worden de gebeurtenissen en ontwikkelingen besproken van elke organisatie: clubavonden, excursies, nieuwe aankopen enz.

Niet commercieel

Verenigde Vleugels is geen commercieel blad en wordt uitgegeven door de Stichting Verenigde Vleugels. Met een professionele uitstraling willen we wel een verenigingsblad blijven voor al onze organisaties.

Adverteren in Vleugels

Verenigde Vleugels is Nederlands grootste tijdschrift op het gebied van de luchtvaarthistorie. Lezers van ons blad zijn geïnteresseerd in alle aspecten van de luchtvaart en velen zijn bovendien werkzaam in de luchtvaartindustrie. Verenigde Vleugels verschijnt: 6 x per jaar. Oplage: 5.000 exemplaren Voor meer informatie over adverteren: 

Mail ons: info@verenigdevleugels.nl

spread_vleugels.png
covers_vleugels.png